Fortuna Financial Group

Wij gaan voor groei!

Privacy policy & disclaimer

Privacy policy

Als verzekeringsmakelaar verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en onze leveranciers. Verwerken heeft in dit kader een ruime betekenis, het omvat: het verzamelen, ordenen, bewaren, gebruiken, bijwerken, raadplegen, meedelen of wissen van gegevens.

PRIVACYBELEID FORTUNA FINANCIAL GROUP

Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Fortuna Financial Group N.V.. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Fortuna Financial Group N.V. enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Fortuna Financial Group N.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de website. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Fortuna Financial Group N.V.. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Fortuna Financial Group N.V. is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortuna Financial Group N.V.. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden

Bij elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Fortuna Financial Group N.V. beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Fortuna Financial Group N.V. enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de website te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Fortuna Financial Group N.V. maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De Fortuna Financial Group N.V. website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren.

Veiligheid

Op de website van Fortuna Financial Group N.V. zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze website wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Fortuna Financial Group N.V. werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@Fortunafg.com

Gebruik van bekomen informatie

Fortuna Financial Group N.V. kan uw verkregen gegevens gebruiken om Fortuna Financial Group N.V. nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Fortuna Financial Group N.V. zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van Fortuna Financial Group N.V. bevat links naar andere sites. Fortuna Financial Group N.V. oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Fortuna Financial Group N.V. de privacy statement te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Fortuna Financial Group N.V. heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze website.

Meldingen en aanpassingen

Fortuna Financial Group N.V. behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy policy & disclaimer te wijzigen.

info@Fortunafg.com

 

CONTACT

Maak een afspraak of stel uw vraag

Aarzel dan niet en neem contact met ons op via onderstaand e-mailadres.
Vermeld in uw mail uw naam, uw vraag en eventueel uw telefoonnummer zodat wij telefonisch contact met u kunnen opnemen.

info@fortunafg.com

Fortuna Financial Group NV.

Van Meterenkaai 4, 2000 ANTWERPEN
Telefoon: 03/205.95.50