Essentiële informatie

Fortuna Financial Group NV is een verzekeringsmakelaar die werkt onder het FSMA nummer 48166A. Wij hebben een licentie om levensverzekeringen met een beleggingscomponent aan te bieden. Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen werkzaamheden die bestaan uit het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, en in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op www.fsma.be. Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands.

Ons kantoor handelt conform de AssurMiFID-gedragsregels en de wetgeving betreffende verzekeringsdistributie.
Hierdoor moeten alle verstrekkers van verzekeringscontracten zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten en deze laatsten voorzien van informatie die correct, duidelijk en niet misleidend is. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het voorkomen en beheren van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsdistributie.

Informatie betreffende onze vergoedingen en belangenconflicten:

Voor onze diensten ontvangt ons kantoor een beheercommissie van de verzekeringsmaatschappijen. 
Wij zorgen ervoor dat de manier waarop wij worden vergoed geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt.

Het belangenconflictenbeleid van Fortuna Financial Group N.V. kan u terugvinden op onze website: www.fortunafg.com.

Informatie betreffende vragen en klachten:

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor via contact@fortunafg.com.
Op uw verzoek bezorgen wij u de nodige toelichtingen over onze klachtenafhandelingsprocedure.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, Tel.: 02/547.58.71—Fax: 02/547.59.75 — www.ombudsman.as.

Indeling cliënten

Wij hebben de verplichting om u mee te delen dat we u behandelen als niet-professionele cliënt of als professionele cliënt. Bij deze laatste categorie hebben wij vrijstelling van bepaalde informatieverplichtingen. Wij verkiezen om al onze cliënten zo uitgebreid mogelijk te infomeren en behandelen daarom iedere cliënt voor alle diensten die wij aanbieden in verband met beleggingsverzekeringen als niet-professionele cliënt. Op voorwaarde dat u aan de voorwaarden voldoet kunt u ons vragen om toch als professionele cliënt te worden behandeld. Wij zullen u dan de te volgen procedure toelichten en u in eerste instantie inlichten over de informatieverplichtingen die niet van toepassing zijn op professionele cliënten.